فیلتر فایل ها نمایش 1 - 48 از 52 نتایج
مرتب شده بر اساس

دانلود پاورپوینت آيين‌نامه ‌و مقررات‌ حفاظت‌ در ريخته‌گري‌، آهنگري و جوشكاري‌ (کد11551)

دانلود پاورپوینت کامل سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي

دانلود پاورپوینت کامل سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي (کد2534)

دانلود پاورپوینت کامل ضوابط طراحي استخرها

دانلود پاورپوینت کامل ضوابط طراحي استخرها (کد2790)

دانلود پاورپوینت بررسی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی (کد17172)

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب (کد1718)

دانلود پاورپوینت مشکلات مورد توجه تصفيه خانه های فاضلاب (کد17303)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع ريزمغذي ها (کد16611)

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (کد16457)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی تصفيه بيولوژيكي فاضلابها و پسابهاي صنعتي (کد16444)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موضوع تصفيه آب وفاضلاب (کد16443)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی انواع روش های روش های هوازی و بی هوازی در تصفیه فاضلاب (کد16442)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع منابع آب و بررسی گندزدایی آب آشامیدنی از طریق کلر (کد14879)

دانلود پاورپوینت تحلیل وارزیابی ‏انواع پرتو و اثر آن در گندزدایی (کد14769)

دانلود پاورپوینت آب و نکات بهداشتی در رابطه با آن (کد16240)

دانلود پاورپوینت شهادت آب در مورد افکار انسان هاو محیط اطراف (کد14862)

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر بررسي كنترل دور توربين هاي آبي و ارزیابی تجهيزات مكانيكي نيروگاه (کد14861)

دانلود پاورپوینت تحلیل و لرزیابی شیوه های كاهش آلودگي آبها در جهان (کد16284)

دانلود پاورپوینت آشنایی با اساس کار اسمز معکوس (کد14688)

دانلود پاورپوینت بررسی روشMED برای شیرین سازی آب و ارزیابی کاربرد انرژی های نو در تولید آب شیرین (کد14659)

دانلود پاورپوینت آشنایی باشیوه طراحی سیستم های آبیاری قطره ای (کد13149)

دانلود پاورپوینت آشنایی با اقدامات انجام شده جهت کاهش مقدار آب بدون درآمد در هدر رفت ظاهری (کد13583)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی استاندارد های تصفیه آب و پسابهای صنعتی (کد13304)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر مهم فيزيكي در آب (کد13262)

دانلود پاورپوینت آشنایی با روشهای شیمیایی اصلاح آب (کد13251)

دانلود پاورپوینت نمونه طرح اجرایی از موزه آب (کد12930)

دانلود پاورپوینت معرفی شاخه ها ی مهندسی (کد11343)

دانلود پاورپوینت برسی کيفيت آب غلظت سديم نسبت به ساير کاتيونها (کد7380)

دانلود پاورپوینت آشنایی با فرمول شیمیایی آب و خواص آن (کد11608)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع فاضلاب ها و انواع روشهاي تصفيه فاضلاب (کد11280)

دانلود پاورپوینت کامل جدول زمان و جهت وزیدن بادهاي خليج فارس (کد10762)

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با شبکه های انتقال آب و شناخت مفهوم آب مجازی (کد10475)

دانلود پاورپوینت شناخت و ارزیابی بهداشت و آلودگی های آب (کد10299)

دانلود پاورپوینت آشنایی با ساختارآب و روش های بهداشتی کردن آن (کد10291)

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول بهداشتی آبها (کد10284)

دانلود پاورپوینت کامل تعربف عملکرد اهداف بخش اب در برنامه توسعه(کد9800)

دانلود پاورپوینت روش کنترل الودگی اب به مواد نفتی(کد9775)

دانلود پاورپوینت تعریف الودگی اب(کد9774)

دانلود پاورپوینت اب در صنعت(کد9595)

دانلود پاورپوینت چگونگی محافظت از اب برج خنک کننده(کد9593)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با تصویه فاضلاب های صنعتی (کد6970)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل وضعيت حوزه هاي آبخيز و آبخيزداري در هرمزگان (کد9608)

دانلود پاورپوینت تحلیل وبررسی حرکت آب در خاک (کد9604)

دانلود پاورپوینت تصفيه پيشرفته فاضلاب منابع ورود فسفر به فاضلاب

دانلود پاورپوینت تصفيه پيشرفته فاضلاب منابع ورود فسفر به فاضلاب (کد6693)

دانلود پاورپوینت برنامه های مدیریت منابع اب وزارت نیرو

دانلود پاورپوینت برنامه های مدیریت منابع اب وزارت نیرو (کد6685)

دانلود پاورپوینت اشنایی با استاتیک و نیرو ها

دانلود پاورپوینت اشنایی با استاتیک و نیرو ها (کد6648)

دانلود پاورپوینت کامل برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان نمونه موردي

دانلود پاورپوینت کامل برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان نمونه موردي (کد6425)

دانلود پاورپوینت کامل فاضلاب ، تصفیه و کاربرد آن

دانلود پاورپوینت کامل فاضلاب ، تصفیه و کاربرد آن (کد3432)

دانلود پاورپوینت کامل پانلهای سه بعدی

دانلود پاورپوینت کامل پانلهای سه بعدی(کد3435)