دسته‌های محصولات

دانلود پاورپوینت آشنایی با موج شکن‌های انزلی (کد17395)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی سواحل (کد17305)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی سواحل و بررسی سیستم های آن (کد16411)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مکانیسم های اثر گذاری مواد نفتی بر اکوسیستم های دریایی وارائه راهکارهای زیست محیطی در جهت تقلیل اثرات آنها (کد16222)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی مراحل مدل سازی امواج کم عمق نزدیک ساحل و امواج دور از ساحل عمیق ازطریق نرم افزار مایک (کد16103)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع ماهيان خاوياري ايران (کد12078)

دانلود پاورپوینت معرفی خطوط لوله دریایی ایران (کد12071)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع جانوران آبزی پرورشی و ویژگی های آن ها (کد11830)

دانلود پاورپوینت معرفی شاخه ها ی مهندسی (کد11343)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با تاریخچه ونحوه محاسبه دیفرانسیل و تابع و انتگرال (کد10797)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت موارد اصلي آتش سوزي در شناور (کد10076)

دانلود پاورپوینت اشنایی با عروس دریایی (کد10000)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت عوامل عمده بروز حريق در كشتي و پيشگيري از آتش سوزي (کد7119)

دانلود پاورپوینت کامل بررسی کردن عامل موثر در خودپالایی رودخانه(کد9496)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با جنبه های کاربردی و عوامل محيطي و تنش (کد6968)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل ایین نامه درمورد حفاظت حمل و نقل ذخیره سازی و توزیع گاز مایع(کد9465)

دانلود پاورپوینت کامل حقوق حمل نقل دریایی رابطه مدیر و کارکنان کشتی (کد6912)

دانلود پاورپوینت اثرات فاضلاب ها برروی اکوسیستم دریاها

دانلود پاورپوینت اثرات فاضلاب ها برروی اکوسیستم دریاها (کد6806)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاور پوینت ترك خوردگی در اتصالات جوشکاری شده (کد6515)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل فاضلاب ، تصفیه و کاربرد آن

دانلود پاورپوینت کامل فاضلاب ، تصفیه و کاربرد آن (کد3432)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت اشنایی با قنات محاسن و معايب قنات

دانلود پاورپوینت اشنایی با قنات محاسن و معايب قنات (کد2608)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت جانور شناسی ماهیها

دانلود پاورپوینت جانور شناسی ماهیها(کد2625)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت زئولیت درياچه هاي قليايي و نمکي آلتراسيون

دانلود پاورپوینت زئولیت درياچه هاي قليايي و نمکي آلتراسيون(کد2701)

دانلود پاورپوینت کامل بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی کالاهای ویژه

دانلود پاورپوینت کامل بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی کالاهای ویژه (کد2149)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل مهندس

دانلود پاورپوینت کامل مهندس (کد2117)

تومان۲۰,۰۰۰