طول نقشه ± 50 سانتی متر
دسته‌های محصولات

دانلود پاورپوینت آشنایی با گرما وراه های نگهداری گرما (کد11431)

دانلود پاورپوینت ليپيدها نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت گياهشناسي باموضوع فتوسنتز و بررسی چرخه فتوسنتز در گیاهان c3 و c4 (کد1135)

تومان۲۰,۰۰۰
دانلود پاورپوینت کامل انتقال و توزیع برق و شرکتهای تولید

دانلود پاورپوینت کامل انتقال و توزیع برق و شرکتهای تولید (کد2539)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره مبحث فشار (کد16820)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره عناوین سنسورمادون قرمز.صفحه کلید ماتریسی.سنسورLM35 (کد16949)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعتی درباره شکست نور (کد17018)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره شتاب دهنده ها (کد17011)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با سيستمهای بايومتريک (کد17003)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل (کد17194)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره گشتاور و اهرمها (کد17170)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره مذاکرات هسته ای (کد17142)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره ميدانهاي الكترومغناطيسي (کد17350)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجریه و ارزیابی لکه های خورشیدی (کد17338)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل موضوع روش هاي انرژي (کد16660)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی معادلات حرکت با شتاب ثابت (کد16589)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی کلیاتی در باره طیف بینی جذب اتمی (کد16548)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی شیوه های تکنیک خلاsem (کد16356)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت پرتوهای ماورا بنفش وبررسی خطرات آن (کد16394)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت پرتوهای مادون قرمز وبررسی آثار فیزیولوژیک ناشی از جذب آن ها (کد16395)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت شناخت شرایط انجام تحلیل واریانس (کد14799)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل انواع دستگاههاي Photometry (کد16218)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل انواع کمیات اندازه گیری ارتعاش (کد14825)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اولیه ارتعاشات و حرکت ارتعاشی و بررسی روش‏های اجرای آنالیز ارتعاشات (کد14824)

دانلود پاورپوینت آموزش شتاب سنج – سطح شیبدار- حرکت دایره ای (فیزیک پایه 1( مکانیک) (کد14979)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آموزش مرکز جرم وتکانه خطی از کتاب (فیزیک پایه 1( مکانیک) (کد14980)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آموزش فیزیک پایه 1( مکانیک)بخش قوانین نیوتن (کد14981)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آموزش پایستگی انرژی از (فیزیک پایه 1( مکانیک) ) (کد14984)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل موضوع دوران جسم صلب حول محور ثابت سینماتیک دورانی (فیزیک پایه 1( مکانیک)) (کد14985)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم ، مدل، قانون واصل و نظریه یکاها و اندازه گیری از (فیزیک پایه 1( مکانیک) ) (کد14997)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی شیوه مطالعه هیدروژئوفیزیک با استفاده از روش مقاومت سنجی الکتریکی (کد14976)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل تنش و کرنش (کد14625)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل نظزیه ذرۀ ‌باردار در ميدان مغناطيسي (کد14948)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی نحوه عملکرد دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته ای (کد14617)

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی نقش باد در طراحی مخازن (کد14537)

دانلود پاورپوینت آشنایی با دیوار برشی فولادی وبررسی رفتار پریودیک ,شکل پذیری و سختی (کد14913)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با اجزاي دستگاه XRFوبررسی انواع واساس کار (کد14904)

دانلود پاورپوینت مقدمه بر الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات بررسی معادلات الگوریتم از دیدگاه جبری (کد14374)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مبانی نظری ، دستگاه وری و کاربردها به ویژه برای هسته‌های 1H و 13C و روش‌های FT-NMR (کد12550)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص و کاربرد های مغناطیس و الکترومغناطیس (کد12549)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با درس الکترومغناطیس (کد12548)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت چطور می‌توان چگالی یک سیاره را تخمین زد؟ (کد13722)

دانلود پاورپوینت آشنایی با کاربرد و قسمتهای مختلف دستگاه اسپکتروفتومتر (کد14171)

دانلود پاورپوینت کتاب کامل شیمی فیزیک 1 (کد14008)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم میان رشته‌ای شیمی ‌فیزیک (کد14004)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آپتومتری Optometry (کد13158)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی اجمالی بر روی مراحل تولید انواع اویل پمپ (کد13640)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی کامل با کتاب مرجع فیزیک (جلد اول) (کد13606)

تومان۲۰,۰۰۰