نمایش 1–48 از 94 نتیجه

دسته‌های محصولات

دانلود پاورپوینت پژوهشهای علوم پزشکی از دیدگاه حقوقی (کد7502)

دانلود پاورپوینت آزادی انسان ازدید گاه انسان (کد16541)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل مفهومی تجلی و امکان فقری (کد16488)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با تشكيلات و مقامات قضايي (کد16467)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصل 44 قانون اساسي (کد16455)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم اقسام شر و بررسی انواع آن(کد16449)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنايي با سابقه ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و بررسی صلاحيت و اختيارات ديوان (کد16100)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و بررسی اسناد پرداختنی بلند مدت (کد16199)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی مباني پژوهش در قرآن (کد12719)

دانلود پاورپوینت بررسی طول عمر حضرت در دیدگاه های مختلف وسابقه طول عمر در قرآن (کد12265)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی کتاب اندیشه اسلامی1مولف:آيت الله جعفر سبحاني ، دكتر محمد رضايي (کد12227)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با فضایل زیارات شهر کوفه (کد12145)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی آثار خداشناسی در زندگی کودکان (کد12087)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی کتاب جاذبه و دافعه های امام علی (کد11862)

دانلود پاورپوینت تبيين عقلانيِ قوانين و فرهنگ دين در مورد زن (کد11648)

دانلود پاورپوینت ارزیابی ساختار و مباني و تفاوت های حقوق زن و مرد در اسلام (کد11644)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت سهم سالمندان ازقوانین (کد11642)

دانلود پاورپوینت ارزیابی ويژگيهاي نظام حقوقي وآشنایی بانقش دين درقانون گذاري و پايه ريزي نظام حقوقي (کد11640)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی نظریه های حقوق و دستمزد (کد11638)

دانلود پاورپوینت آشنایی با منشور حقوق بيمار در ايران (کد11636)

دانلود پاورپوینت شناخت انواع بازنشستگی و مقررات مربوط به آن ها (کد11609)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با کلياتی در باب فقه (کد11290)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم آزادی از منظر اسلام (کد11187)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل اضطراب با توجه به آیات قرآنی (کد11185)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی جايگاه امور فرهنگي در سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران (کد11114)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با جايگاه عرفان اسلامي در معارف اسلامي (کد11100)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مشکلات حقوقي مربوط به گوشت و فراورده هاي گوشتي(کد11227)

دانلود پاورپوینت آشنایی با حقوق مادی و معنوی مؤلف و جهانی شدن (کد11213)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم ارتباط ومعيارهاي قضاوت در مورد عليت (کد11117)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با خصوصیات عدد 19 در قرآن کریم (کد10962)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم اجماع و عقل از دیدگاه فقه (کد10965)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با اهمیت اقتصاد از زاویه های مختلف درانقلاب و کشور (کد10923)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت ارزیابی زمینه های انقلاب مخملي در ايرانبا تأكيد بر حوادث اخير (کد11041)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل تاکید به ترویج امر به معروف و نهی از منکر با توجه از درس قیام عاشورا (کد10914)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل تحلیل و ارزیابی حالات و ویژگی‌های روح انسان از دیدگاه قرآن (کد11051)

دانلود پاورپوینت کامل پرسش های بحث انحراف خواص صدر اسلام شواهد ویژگیهای خواص و پيامدهاي انحراف خواص چه اموري بود؟ (کد11045)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل تحلیل ویژگی های عرفان دروغین (کد11067)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل مطالعه مورد شاهدي و شیوه انتخاب گروه شاهد (کد11077)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل بررسی جایگاه انسان در اسلام (کد11047)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با انقلاب اسلامی ایران وزمینه های وقوع انقلاب (کد11040)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل بیان مفاهیم کلی در باب امامت،امامان معصوم(ع) (کد11017)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل چرا نام امام زمان در قرآن نیامده؟ (کد11019)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل کلیاتی در باب امامت ورهبری ، از اصول اعتقادی (کد11018)

دانلود پاورپوینت کامل تفاوت‌هاي قومي در زمان‌بندي گذار (کد11016)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با پیامدهای دنیوی و اخروی دروغگویی (کد10849)

دانلود پاورپوینت کامل تحلیل و تفسیر سوره حمد و شرایط تحقق توبه (کد10834)

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با اهداف برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی (کد10868)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی باانواع دستاورد های انقلاب اسلامی درسطوح ملی *منطقه ای *جهانی وتاریخی (کد10724)

تومان۲۰,۰۰۰