فیلتر فایل ها نمایش 1 - 48 از 94 نتایج
مرتب شده بر اساس

دانلود پاورپوینت آشنایی با سرمایه گذاری وجوه مازاد (کد16934)

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره پیش بینی های مالی طرح(کد17053)

دانلود پاورپوینت آشنایی با تكنيكهاي مختلف جمع آوري داده ها (کد16692)

دانلود پاورپوینت آشنایی با نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی (کد16454)

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی پتانسیل های عمل (کد16397)

دانلود پاورپوینت آشنایی با فعالیت ها وآمار عملکرد اعضای هيئت علمی پژوهشکده بيوتکنولوژی گياهی (تا پايان آبان ماه 1386) (کد14987)

پاورپوینت جبرخیام (کد6539)

دانلود پاورپوینت آشنایی با استاندارد های ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور (کد14951)

دانلود پاورپوینت آشنایی با تعریف و کاربرد تحلیل استنادی و بررسی شاخص های تحلیل استنادی (کد14377)

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه بازيابي سريع داده ها و بررسی محدوديت ها يا معايب جست و جوي دودويي (کد16190)

دانلود پاورپوینت بررسی انواع سیستم های صف بر حسب چیدمان فیزیکی و مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف (کد14246)

دانلود پاورپوینت آشنایی با تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (کد13711)

دانلود پاورپوینت آشنایی با شاخه های آمار حیاتی و بررسی جایگاه آمار در پژوهشهای علوم پزشکی (کد14181)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی استفاده مناسب از شاخص های آماری (کد14180)

دانلود پاورپوینت بررسی روشهای مدلسازی سیستمهای پیچیده از طریق شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد (کد14179)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع ابزارهای کنترل فرآیند آماری (کد14147)

دانلود پاورپوینت آشنایی با نسبتهای مهم کاربردی Cp, Cap, Pp, Ppk (کد14146)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم سواد آماری و بررسی وضع موجود فرهنگ آماری (کد13920)

دانلود پاورپوینت آشنایی با اداره ثبت احوال و بررسی آمار ثبت احوال (کد13896)

دانلود پاورپوینت آشنایی با طبقه‌بندی بیزین برای توزیع‌های نرمال (کد13459)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل احتمال و کاربرد های آن (کد13238)

دانلود پاورپوینت تحلیل وبررسی خواص توزيع فوق هندسي و خواص توزيع دوجمله اي منفي(پاسكال) و خواص توزيع پواسون  (کد13237)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل خواص توزيع يكنواخت گسسته وخواص توزيع برنولي و بررسی خواص توزيع دوجمله اي و چند جمله اي (کد13235)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل برخي از اميدهاي رياضي خاص (توابع) (کد13234)

دانلود پاورپوینت پاورپوینت آشنایی با شیوه های ارزشيابي (کد13233)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل متغيرهاي تصادفي گسسته، پيوسته و آميخته و بررسی توزيع هاي احتمال پيوسته (کد13232)

دانلود پاورپوینت آشنایی بامفهوم زیج حیاتی و بررسی میزانها و شاخصها (کد13101)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی جایگاه ریاضی و آمار در محاسبات بیمه ای (کد12808)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استان اصفهان در سال 1392 (کد12419)

دانلود پاورپوینت بررسی اهمیت ثبت علل مرگ و میر (کد12144)

دانلود پاورپوینت بررسی آزمون فرضیه برای داده های کیفی (کد11995)

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی مطالعه توصیفی در مورد کاربرد های آمار (کد11960)

دانلود پاورپوینت بررسی موارد استفاده آمارو نرم افزارهای مربوطه در آزمایشگاه (کد11959)

دانلود پاورپوینت آمار هزینه های ودرآمد خانوار شهر سیمابر استان گلستان (کد11528)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مشخصات آماری (کد11405)

دانلود پاورپوینت تحقیق پیمایشی FDI در هند وآشنایی با ویژگیهای شرکتهای تابعه MNCها در هند (کد11287)

دانلود پاورپوینت آشنایی با چند نمونه از چارت های سازماني (کد11222)

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با آمار و شاخص‌هاي پراكندگي آمار توصيفي و استنباطی (کد10778)

دانلود پاورپوینت اشنایی و مقدمه ی بر امار توصیفی (کد10047)

دانلود پاورپوینت معرفی الگوريتمی با جستجو بر اساس روشهاي جمعيت در بهينه سازي ترکيبي (کد10318)

دانلود پاورپوینت بررسی ومعرفی روش های بهینه سازی با استفاده از نرم افزار Lingo (کد10316)

دانلود پاورپوینت ارزیابی را ههایی جهت بهبود چند هدفه بر اساس الگوی الگوریتم جمعیتی (کد10315)

دانلود پاورپوینت کامل تعریف امار توصیفی(کد9814)

دانلود پاورپوینت کامل تعریف نظام امار ما لی دولت(کد9813)

دانلود پاورپوینت بهینه سازی کردن الگوریتم جمعیتی(کد9761)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم عامل های توزیع شده در قراردادهاي توافق Agreement Protocols (کد9684)

دانلود پاورپوینت آشنایی با معادلات ماتریسی (کد9647)

دانلود پاورپوینت کامل طراحی مطالعه مشاهده ای(کد9450)