نمایش 1–10 از 97 نتیجه

نمایش نوار کناری

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم کتاب دین وزندگی سال اول (کد16761)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان سال اول راهنمایی (کد16759)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره حیطه های پژوهش در آموزش (کد16702)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام آموزش کارکنان (کد16872)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه (کد16870)

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره فلسفه تربیت (کد16831)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره اصول یادگیری (کد16813)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سنجش دانشجو (کد16946)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با سنجش ازدور (کد16945)

تومان15,000

دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر یادگیری (کد17067)

تومان15,000