طول نقشه ± 50 سانتی متر
دسته‌های محصولات

دانلود پاورپوینت چگونه از آتش سوزی جلوگیری کنیم ؟ (کد11502)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم حریق و انواع انتقال حرارت (کد11501)

دانلود پاورپوینت کامل طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب

دانلود پاورپوینت کامل طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب (کد2532)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه (کد16897)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره مديريت بحران (کد16981)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی ويژگي هاي چشم انداز و رسالت استراتژيك (کد16691)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کد16212)

دانلود پاورپوینت زمانبندی پروژه وبررسی روشهای معمول زمانبندی پروژه (کد14929)

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه مدیریت مخاطرات و بحران بخش مربوط به بیمه ، بازسازی و باز توانی ، تامین و توزیع ماشین آلات ، آوار برداری ساختمانها ، آتش نشانی ،مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان کشور در چرخه مدیریت بحران کشور (کد14404)

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی سيستم اطلاعات بازاريابي M I S (کد16182)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران و موارد و مراحل آن (کد14340)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موقعیت های مدیریت تعارض (کد14278)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی مدیریت ریسک سوانح طبیعی (کد13712)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع بلایای طبیعی و ساخته دست بشر و استانداردهای امدادی (کد14174)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با پدیده سونامی و نحوه به وجود آمدن آن (کد14128)

دانلود پاورپوینت خود ایمنی در حوادث و بلایا (کد13837)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني (کد13244)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت نحوه کاربرد ماتریس ارزیابی ریسک (کد11685)

دانلود پاورپوینت ارزیابی خط مشی و اهداف استراتژیک HSE (کد11683)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت چه موانعي بر سر راه ايجاد انگيزش کارمند وجود دارد ؟ (کد11677)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول بهداشتی در شرایط بحرانی (کد12814)

دانلود پاورپوینت چشم انداز ديگري براي فهم مديريت جهادی (کد12784)

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه مدیریت عملیاتی و بررسی وظايف مدير عملياتي (کد12781)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مديريت استراتژيک و بررسی اهداف استراتژيک (کد12779)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی در مورد مدیریت استراتژیک (کد12778)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی الگوی جامع مدیریت استراتژیک و ارزیابی ماتريس رشد و سهم بازارماتريس (BCG) (کد12777)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مدل های مدیریت منابع انسانی (کد12767)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش های مهم مدیریت تعارض (کد12757)

دانلود پاورپوینت مسیر حرکت استراتژیک تکنولوژی (کد12756)

دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر در تصميم گيري حل بحران سازمان هاي بزرگ و پيچيده (کد12751)

دانلود پاورپوینت رهنمودهای بازاریابی در شرایط آشوب (کد12750)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش (کد12748)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با علم مدیریت تولید و بررسی خصوصيات مدير در نگرش جديد (کد12745)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مدیریت ریسک وبررسی دلایل استفاده از مدیریت ریسک (کد12741)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرآیند بهبود سیستم در سیستم های مدیریت پسماند (کد12740)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مدیریت مالی و بررسی تفاوت مدیریت مالی و حسابداری (کد12737)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت چگونه يك مدير موفق باشيم؟ (کد12735)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مديريت پرسنلي يا مديريت امور کارکنان وظايف آن ها (کد12725)

دانلود پاورپوینت بررسی اهداف برگزاری اردوی دانش آموزی ودانشجویی و مدیریت آن ها (کد12724)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مراحل مداخلات رواني اجتماعي (کد12712)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم مدیریت هزینه و حجم و فعالیت (کد12702)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی خصوصيات و ويژگيهاي مديران برنده و بازنده را از لحاظ رفتاري (کد12696)

دانلود پاورپوینت آشنایی کامل با مدیریت استراتژی وبررسی زمينه و مشاركت مكتب برنامه ريزي (کد12694)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات پیاده‏سازی طرح اضطراري (کد12692)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی شرايط كنترل‌پذيري (کد12691)

دانلود پاورپوینت آشنائي با مفاهيم اساسي مدلسازي موارد كاربري و تحلیل درك نحوه سازماندهي موارد كاربري (کد12681)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اهمیت و کاربردهای تفکر خلاق در سازمان (کد12328)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با دستورالعمل نحوه بررسي خسارتها در بیمه (کد12082)

تومان۲۰,۰۰۰