فیلتر فایل ها نمایش همه 10 نتایج
مرتب شده بر اساس

نمایش دادن همه 10 نتیجه

دانلود پاورپوینت کامل شمع کوبی وکاربردهایش در ساخت وسازها

دانلود پاورپوینت کامل شمع کوبی وکاربردهایش در ساخت وسازها(کد2753)

دانلود پاورپوینت کامل دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پاورپوینت کامل دستنامه برنامه ریزی استراتژیک (کد2146)

دانلود پاورپوینت کامل تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس)

دانلود پاورپوینت کامل تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس) (کد2004)

دانلود پاورپوینت کامل تحلیل SWOT

دانلود پاورپوینت کامل تحلیل SWOT (کد2003)

دانلود پاورپوینت کامل برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پاورپوینت کامل برنامه ریزی استراتژیک (کد2002)

دانلود پاورپوینت کامل کلیات اقتصاد مقاومتی

دانلود پاورپوینت کامل کلیات اقتصاد مقاومتی(کد1998)

مكان گيرنده

دانلود پاورپوینت کامل سیستم تولید به موقع (Just In Time) (کد2092)

دانلود پاورپوینت کامل بیمه و ریسک

دانلود پاورپوینت کامل بیمه و ریسک (کد2063)

دانلود پاورپوینت کامل مدیریت عملکرد

دانلود پاورپوینت کامل مدیریت عملکرد (کد1994)

• سیستم اطلاعات بازاریابی

دانلود پاورپوینت کامل سیستم اطلاعات بازاریابی(2367)