دسته‌های محصولات

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره قراردادگرایی (کد16758)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره ه راي ديوان (کد16718)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری (کد16706)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با حقوق و تکالیف کارمندان در قانون خدمات کشوری (کد16700)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره قبضة مالكيت و تجديد ساختار (کد16850)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (کد16839)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل مفهومی تجلی و امکان فقری (کد16488)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با تشكيلات و مقامات قضايي (کد16467)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصل 44 قانون اساسي (کد16455)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم اقسام شر و بررسی انواع آن(کد16449)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل (کد16326)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی درس حقوق جزایی عمومی 2 (کد16264)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی حقوق سياسي و اجتماعي در اسلام (کد16263)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنايي با سابقه ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و بررسی صلاحيت و اختيارات ديوان (کد16100)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و بررسی اسناد پرداختنی بلند مدت (کد16199)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین و استاندارد های شرایط عمومی و خصوصی پیمان (کد13146)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با راهکار های جلو گیری از جعل اسناد (کد11821)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی حقوق مالکیت معنوی در ایران ومطابقت آن با سازمان تجارت جهانی (کد11646)

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول کلی قوانین و مقررات تجاری (کد11645)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت سهم سالمندان ازقوانین (کد11642)

دانلود پاورپوینت آشنایی با چارچوب كلي تعيين حقوق و مزايا (کد11641)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت ارزیابی ويژگيهاي نظام حقوقي وآشنایی بانقش دين درقانون گذاري و پايه ريزي نظام حقوقي (کد11640)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت بررسی نظریه های حقوق و دستمزد (کد11638)

دانلود پاورپوینت بررسی زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات وآموزش حقوق ارتباطات (کد11637)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با منشور حقوق بيمار در ايران (کد11636)

دانلود پاورپوینت شناخت انواع بازنشستگی و مقررات مربوط به آن ها (کد11609)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت ارزیابی اهم وظايف رييس دايره تجسس (کد11286)

دانلود پاورپوینت آشنایی با فضای شهری و قوانین و مقررات شهری (کد11276)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مشکلات حقوقي مربوط به گوشت و فراورده هاي گوشتي(کد11227)

دانلود پاورپوینت آشنایی با حقوق مادی و معنوی مؤلف و جهانی شدن (کد11213)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم ارتباط ومعيارهاي قضاوت در مورد عليت (کد11117)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل مطالعه مورد شاهدي و شیوه انتخاب گروه شاهد (کد11077)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با آیین نامه های قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (کد10850)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با خدماتی که بیمه می تواند به سرمایه گذاریها کند. (کد10531)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت ارزیابی سند های قدیمی اصلاحات ارضی (کد10066)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت چگونگی اندازه رشد ناشی از اجرای کتاب و کنترل اسناد مالی پرداختی (کد10065)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت راه های جلوگیری از جعل اسناد (کد10064)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل شناخت بیمه اتکایی و مزایا و معایب آن (کد10414)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با مزایای بیمه کردن محصولات کشاورزی (کد10413)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های بازاریابی وفروش بیمه (کد10232)

دانلود پاورپوینت کامل آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی(کد7261)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل عدالت از دیدگاه نهج البلاغه (کد7241)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل مباني قانوني روابط كار (کد7236)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با انواع حقوق مردم در قانون اساسی (کد9966)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل تعریف حقوق شهروندی(کد8605)

دانلود پاورپوینت آزادی بیان از نظر حقوق دانان (کد8053)

تومان۲۰,۰۰۰

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با اصل44 قانون اساسی(کد9582)

دانلود پاورپوینت کامل ازادی و ازادگی اسان از نظر امام علی(ع)(کد9554)