دسته‌های محصولات

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره قراردادگرایی (کد16758)

دانلود پاورپوینت کلیاتی درباره ه راي ديوان (کد16718)

دانلود پاورپوینت آشنایی با حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری (کد16706)

دانلود پاورپوینت آشنایی با حقوق و تکالیف کارمندان در قانون خدمات کشوری (کد16700)

دانلود پاورپوینت اطلاعاتی درباره قبضة مالكيت و تجديد ساختار (کد16850)

دانلود پاورپوینت آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (کد16839)

دانلود پاورپوینت تحلیل مفهومی تجلی و امکان فقری (کد16488)

دانلود پاورپوینت آشنایی با تشكيلات و مقامات قضايي (کد16467)

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصل 44 قانون اساسي (کد16455)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم اقسام شر و بررسی انواع آن(کد16449)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دادوستد بين المللي و حقوق بين الملل (کد16326)

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی درس حقوق جزایی عمومی 2 (کد16264)

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی حقوق سياسي و اجتماعي در اسلام (کد16263)

دانلود پاورپوینت آشنايي با سابقه ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و بررسی صلاحيت و اختيارات ديوان (کد16100)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و بررسی اسناد پرداختنی بلند مدت (کد16199)

دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین و استاندارد های شرایط عمومی و خصوصی پیمان (کد13146)

دانلود پاورپوینت آشنایی با راهکار های جلو گیری از جعل اسناد (کد11821)

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی حقوق مالکیت معنوی در ایران ومطابقت آن با سازمان تجارت جهانی (کد11646)

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول کلی قوانین و مقررات تجاری (کد11645)

دانلود پاورپوینت سهم سالمندان ازقوانین (کد11642)

دانلود پاورپوینت آشنایی با چارچوب كلي تعيين حقوق و مزايا (کد11641)

دانلود پاورپوینت ارزیابی ويژگيهاي نظام حقوقي وآشنایی بانقش دين درقانون گذاري و پايه ريزي نظام حقوقي (کد11640)

دانلود پاورپوینت بررسی نظریه های حقوق و دستمزد (کد11638)

دانلود پاورپوینت بررسی زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات وآموزش حقوق ارتباطات (کد11637)

دانلود پاورپوینت آشنایی با منشور حقوق بيمار در ايران (کد11636)

دانلود پاورپوینت شناخت انواع بازنشستگی و مقررات مربوط به آن ها (کد11609)

دانلود پاورپوینت ارزیابی اهم وظايف رييس دايره تجسس (کد11286)

دانلود پاورپوینت آشنایی با فضای شهری و قوانین و مقررات شهری (کد11276)

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مشکلات حقوقي مربوط به گوشت و فراورده هاي گوشتي(کد11227)

دانلود پاورپوینت آشنایی با حقوق مادی و معنوی مؤلف و جهانی شدن (کد11213)

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم ارتباط ومعيارهاي قضاوت در مورد عليت (کد11117)

دانلود پاورپوینت کامل مطالعه مورد شاهدي و شیوه انتخاب گروه شاهد (کد11077)

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با آیین نامه های قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (کد10850)

دانلود پاورپوینت آشنایی با خدماتی که بیمه می تواند به سرمایه گذاریها کند. (کد10531)

دانلود پاورپوینت ارزیابی سند های قدیمی اصلاحات ارضی (کد10066)

دانلود پاورپوینت چگونگی اندازه رشد ناشی از اجرای کتاب و کنترل اسناد مالی پرداختی (کد10065)

دانلود پاورپوینت راه های جلوگیری از جعل اسناد (کد10064)

دانلود پاورپوینت کامل شناخت بیمه اتکایی و مزایا و معایب آن (کد10414)

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با مزایای بیمه کردن محصولات کشاورزی (کد10413)

دانلود پاورپوینت آشنایی با شیوه های بازاریابی وفروش بیمه (کد10232)

دانلود پاورپوینت کامل آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی(کد7261)

دانلود پاورپوینت کامل عدالت از دیدگاه نهج البلاغه (کد7241)

دانلود پاورپوینت کامل مباني قانوني روابط كار (کد7236)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با انواع حقوق مردم در قانون اساسی (کد9966)

دانلود پاورپوینت کامل تعریف حقوق شهروندی(کد8605)

دانلود پاورپوینت آزادی بیان از نظر حقوق دانان (کد8053)

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با اصل44 قانون اساسی(کد9582)

دانلود پاورپوینت کامل ازادی و ازادگی اسان از نظر امام علی(ع)(کد9554)