فیلتر فایل ها نمایش همه 8 نتایج
مرتب شده بر اساس

نمایش دادن همه 8 نتیجه

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش هیدرومتری Hydrometer Analysis فایل به صورت متنی به همراه جدول ها و محاسبات کامل

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هیدرومتری Hydrometer Analysis (کد2520)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه Sand Equivalent Test به صورت فایل متنی همراه جدل ها و محاسبات کامل دانلود رایگان گزارش ازمایشگاه مکانیک خاک

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه Sand Equivalent Test (کد1519)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایشهای حدود اتربرگ Atterberg Limits

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایشهای حدود اتربرگ Atterberg Limits (کد1518)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش تعیین درصد رطوبت بهینه خاک به صورت فایل متنی

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش تعیین درصد رطوبت بهینه خاک (کد1517)

گزارش ازمایش گاه بتن آزمایش دانسيته در محل گزارش ازمایش گاه بتن آزمایش دانسيته در محل مکانیک خاک عمران

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک به صورت فایل متنی با جدول ها و محاسبات کامل

آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

دانلود رایگان مکانیک خاک / عمران / آزمایش تعیین ضریب CBR

آزمایش تعیین ضریب CBR (کد1514)

آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک روش ازمایش برش مستقیم در مکانیک خاک

آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)